การสร้างบทความ SEO ที่ดี สำหรับปี 2019

การสร้างบทความ SEO ที่ดี สำหรับปี 2019

การทำบทความ SEO ให้มีคุณภาพสำหรับการส่งเสริมธุรกิจและเพิ่มยอดขายเป็นสิ่งสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ในปัจจุบัน การเขียนบทความที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ปราศจากการคัดลอกมีผลต่อการจัดอันดับความนิยมในเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น โดยระบบอัลกอริทึ่มของ search engine จะเป็นผู้ประมวลผลนี้

ในปี 2019 บทความ SEO ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จึงจะส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่สูงเช่นในปัจจุบัน เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลย

การสร้างบทความ SEO ที่ดี

การเชื่อมโยงบทนำเข้าสู่เนื้อหาใหญ่

บทความที่ชวนอ่านต้องมีการเชื่อมโยงประเด็นจากสิ่งใกล้ตัวให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญ เป็นการเปิดใจ หรือเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านให้พร้อมสูงเนื้อหาสำคัญต่อไป ในขั้นตอนของบทนำก็ต้องมีการใส่คีย์เวิร์ด SEO ด้วยเพื่อให้สามารถถูกตรวจจับได้จากระบบการสืบค้น

การใส่คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมในบทความ SEO

ระบบการสืบค้นจะให้อันดับที่ดีแก่บทความที่มีคีย์เวิร์ด SEO ที่สอดคล้องและกลมกลืนกับเนื้อหา ทั้งยังต้องมีการกระจายคีย์เวิร์ดในตำแหน่งต่าง ๆ สม่ำเสมอ ไม่ควรใช้คำเดิมซ้ำบ่อย ๆ จนเกินไป เพราะจะทำให้ระบบ search engine ตีความว่าเป็นบทความขยะ หรือ spam

ก่อนจบบทความ ต้องมีวลีน่าสนใจทิ้งท้ายและชวนให้ติดตามต่อ

แม้ในส่วนของเนื้อหาจะมีความน่าดึงดูดใจและอ่านเพลินแล้ว แต่การเพิ่มความประทับใจแบบสวยงามด้วยการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเห็นว่าเหตุใดจึงควรติดตามการเคลื่อนไหวในวงการสินค้าและบริการนั้น เช่น วงการมือถือและสินค้าไอที เครื่องเล่นเกมส์รุ่นใหม่ ๆ ฯลฯ จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าซึ่งจะทำให้มีโอกาสสูงที่ลูกค้ากลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเป็นผู้สนับสนุนซื้อสินค้าและบริการในระยะยาว

การมีภาพที่น่าสนใจจะช่วยให้บทความน่าอ่าน

ต้องยอมรับว่ารูปภาพและคลิป VDO เป็นสิ่งที่ชวนให้ผู้อ่านติดตามและจดจำเว็บไซต์ผู้เป็นแหล่งข้อมูลนั้นดีขึ้น เนื่องจากไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญในธุรกิจออนไลน์นิยมใช้เวลาครั้งละสั้น ๆ แต่มีความถี่สูงในการชมข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ปรากฏจากการใส่คีย์เวิร์ดสืบค้น ใน yahoo google Bing

ดังนั้นบทความ SEO ในปี 2019 จึงควรมีภาพและคลิปประกอบที่สัมพันธ์กันและส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาบทความยิ่งขึ้น เช่น ภาพการทำงานของปุ่มคีย์บอร์ดชนิดต่าง ๆ สำหรับให้ลูกค้าเปรียบเทียบคุณสมบัติที่แตกต่างของคีย์บอร์ดแต่ละรุ่น สำหรับเว็บไซต์ขายคีย์บอร์ด ภาพกลไกการออกฤทธิ์ของยาและภาวะโรคสำหรับเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้าสุขภาพ เป็นต้น

การสร้างบทความ SEO สำหรับปี 2019

จะเห็นได้ว่า การทำบทความ SEO ที่ดีมีประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มรูปภาพและคลิปที่เหมาะสมเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวงานเขียนให้มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์หรือ unique ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในปี 2019 ประสงค์จะได้เห็นจากเว็บไซต์ออนไลน์นั่นเอง

แชร์เลย...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin