เทคนิคการทำ SEO ให้รูปภาพ 2019

การทำ SEO ให้รูปภาพเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้อันดับในการสืบค้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจคุณดีขึ้นได้ นอกจากการทำลิงก์หรือหรือการใส่ keyword ในบทความแล้ว การปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปภาพยังส่งผลต่อความประทับใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์และทำให้เสริมสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นเอกลักษณ์ได้มากขึ้นด้วย

การทำ SEO ให้รูปภาพอย่างมืออาชีพมีเทคนิค ดังนี้

1. การควบคุมขนาดรูป

การเพิ่มความประทับใจของผู้อ่าน ลดเวลาการรอคอยการดาวน์โหลดภาพและบทความ ด้วยการย่อรูปลงให้มีขนาดที่เหมาะสมในช่วง 700-800 Pixel ก็เพียงพอ หลายเว็บไซต์ที่มีการเช่าพื้นที่โดเมน จะต้องแชร์ทรัพยากรร่วมกัน จะมีปัญหาดาวน์โหลดนานเกิน 3-5 วินาที ทำให้เสียลูกค้าไปให้แบรนด์คู่แข่งอื่นได้ง่าย

2. การตั้งชื่อรูปภาพ

ควรใช้อักษรภาษาอังกฤษและใส่ keyword เดียวกันกับบทความลงไปด้วย เนื่องจากว่าจะทำให้ระบบ algorithm วิเคราะห์และประมวลได้ดีขึ้น ที่สำคัญคือ ควรใส่คำที่ตอบโจทย์ว่า บุคคลในภาพคือใคร กำลังทำอะไร อยู่ที่ไหน มีอารมณ์อย่างไร และธีมสีภาพอะไรด้วย

3. การใช้ฟังก์ชั่น alt text ทำงาน

ฟังก์ชั่น alt text ของโปรแกรม wordpress จะช่วยในการอธิบายใส่รายละเอียดในรูปภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะมีระบบในการวิเคราะห์ว่าควรปรับแต่งเพิ่มเติมมากน้อยอย่างไรบ้าง จะทำให้ได้ภาพที่ผ่านการปรับแต่งให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของ SEO มากขึ้น

4. การคิดหัวข้อหรือ Title ให้แก่รูปภาพ

คนทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทำหัวข้อ title ของบทความที่ต้องสะดุดตา ดึงดูดใจคนอ่านให้คลิกเข้ามาในเว็บไซต์หลังการ search ใน Google ซึ่งการทำหัวข้อ title ของส่วนรูปภาพ ก็มีผลต่อคะแนนจัดอันดับเว็บไซต์เช่นเดียวกัน ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับบทความและต้องมี keyword หลักเดียวกันอยู่ด้วย

5. การผลิตรูปใหม่

การใช้รูปที่ถ่ายขึ้นเองใหม่จะมีผลดีต่อคะแนน SEO ที่สูงกว่าการใช้รูปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โดยเฉพาะแบบที่ให้ภาพฟรีปลอดลิขสิทธิ์ และยังเป็นการสร้างแบรนด์ของคุณให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้น ในปัจจุบันโลกโซเชียลมีการแชร์บทความบ่อย ๆ หากคุณใช้รูปที่คนเคยเห็นจนชินตา ก็จะทำให้ความอยากอ่านบทความน้อยลง ทำให้อัตราการเคลื่อนไหวหรือค่า traffic ในเว็บไซต์ต่ำลง แนะนำว่าควรศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพและเรียน Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพสร้างความโดดเด่นยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า เทคนิคการทำ SEO ในภาพดังที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านจดจำเว็บไซต์คุณมากขึ้น เป็นเทคนิคการสร้างแบรนด์ในระยะยาว ทั้งเพิ่มอันดับการสืบค้น จึงมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านนำหลัก SEO ไปปรับใช้กับรูปภาพได้มากขึ้นต่อไป

เทคนิคการทำ SEO ให้รูปภาพ 2019