Google Search Console คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

Google Search Console หรือชื่อเดิมที่หลายคนรู้จักคือ webmaster tools เป็นเครื่องมือที่ผู้ทำเว็บไซต์ SEO ควรรู้จัก เพราะจะช่วยตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาว่า ตรงตามหลักเกณฑ์ SEO หรือ search engine optimization ที่ Google กำหนดไว้หรือไม่

หลังจากการติดตั้ง Google Search Console เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกโดเมนของเว็บไซต์ในการใช้งานเครื่องมือนี้ และทำการยืนยันตัวตนและระบุตัวผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานดูแลเว็บไซต์ให้ชัดเจน

สิ่งที่ควรศึกษาใน Google Search Console เพื่อให้การทำ SEO ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น มีดังนี้

1. ค่า Performance

เป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่า keyword ที่คุณที่เว็บไซต์ใช้อยู่ในแต่ละเพจตรงกับการสืบค้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากเพียงใด จะมีกราฟเส้นและตัวเลขเปอร์เซ็นต์ ที่แสดงให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ เช่น

ค่า Total Clicks หมายถึงจำนวนครั้งที่มีคนคลิกเข้ามาชมในเว็บไซต์หลังจากเห็นส่วน title และ meta-description ในหน้าต่างการสืบค้น

ค่า CTR หมายถึงสัดส่วนผู้ที่เห็นเว็บไซต์กับผู้ที่คลิกเข้ามา หากค่า CTR สูง ก็แสดงว่าประสบความสำเร็จในการนำเสนอข้อมูล โดยเฉพาะการตั้งหัวเรื่องและบทคัดย่อที่น่าสนใจ

ค่า Average position หมายถึง อันดับที่เว็บไซต์ของคุณปรากฏบนหน้าต่างการสืบค้น หากอยู่ในอันดับ top10 หรือ top5 ก็ยิ่งดี เพราะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและทำให้มีโอกาสได้รับการสั่งซื้อสินค้ามากกว่าเว็บไซต์ลำดับล่าง ๆ

2. ค่า URL expectations

เป็นช่องทางที่สะดวกในการตรวจสอบว่าระบบ algorithm ของ Google ได้มาเช็คข้อมูลในเว็บไซต์หรือเพจของคุณครั้งล่าสุดเมื่อใด และมีประเด็นไหนที่ต้องแก้ไขบ้าง หากยังไม่มีการอัปเดต ทั้งที่คุณได้มีการอัปโหลดข้อมูล รูปภาพ บทความใหม่ ๆ ลงไป ก็สามารถ กดปุ่ม Request index เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ระบบ AI ของ Google รีบมาเก็บข้อมูลที่อัปเดตได้

3. ค่า Link

การทำลิงก์มีผลต่ออันดับ SEO ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ระหว่างเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงเป็นพันธมิตรการค้า ที่เรียกว่า External Link หรือ Internal Link ที่เชื่อมเพจภายในเว็บไซต์ของตัวเอง

ฟังก์ชันนี้จะทำให้เห็นได้ว่าผู้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์คุณนั้นมาจากการคลิกลิงก์ที่ใด เว็บไซต์ใดที่คุณควรให้ความสำคัญทำลิงก์ต่อไป หรือเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ทั้งยังทำให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ว่า ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในบทความประเภทใดบ้าง หรือประทับใจในสไตล์การเขียนงานแบบใด เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า Google Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำ SEO ของคุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนได้อย่างตรงตรงประเด็น และทำให้มีการขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ที่กว้างขึ้นได้ในเวลารวดเร็ว ที่สำคัญคือ ทำให้มีตัวเลขยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างในปัจจุบัน

Google Search Console คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร